Bhagavad Gita'nın Öğretisi
Ders

“Sıkıntılı günlerde, hiçbir yerde ışık görmediğim karanlıkta çaresiz kaldığım zamanlarda …

Yoga Darşana: Patanjali'nin Yoga Sutraları
Ders

Paramaṇuparamamahattvanto’sya vasikaraḥ 40
“Kişinin farkındalığı, ustalığı en küçük atom parçasından …

Tattvabodha: Vedanta Öğretisine Giriş
Ders

Tüm yaradılışın tek bir özden saf bilinçten ortaya çıktığı inancı …

Sanskrit Yoga & Vedanta Sözlüğü
Ders

İşte size ülkemizde her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini …

Şiva Samhita
Ders

Hatha Yoga'nın bu öğretisini içeren pek çok metin mevcuttur …

Şrimad Bhagavad Gita: İlahi Olanın Ezgisi
Ders

İşte size İncil’den sonra dünyada en çok çevirisi yapılmış, üzerine …