• HALASANA

  • eka pada raja kapotasana

  • hanumanasana

  • kapotasana

  • cakrasana

  • anjenayasana