kitap

Tüm yaradılışın tek bir özden saf bilinçten ortaya çıktığı inancı Vedanta Öğretisi'nin ilkesi ana düşüncesidir. Bütün öteki Hint düşünce sistemlerinde olduğu gibi Vedanta için de en önemli soru şudur: İnsanın kendi varlığının dar kalıplarından; hayal âleminden ve asıl gerçekliğin bizim duyu organlarımıza ulaşan küçük bölümünden; göreceli dünyanın oluşturduğu Maya yanılsamasından; rüyadan; zaman ve çokluk kelepçesinin oluşturduğu zihinsel yapıdan; cahilliğin ve yanlış yaşamanın getirdiği bitmez tükenmez acılardan nasıl kurtuluruz da saf bilince var olan asıl hakikate ulaşırız?

İşte doğu düşüncesinin yapı taşlarından birisi olan Tatvabodha bu soruların yanıtları üzerine oluşturulan kişinin varlığının görünen de öte isme ve biçime sığmayacak kadar engin değişmez ölümsüz bireysel özün evrensel özle dopdolu olduğu inancını anlatan bir metindir.

Swami Dayananda Usta'nın ucu bucağı olmayan bir bakış açısı ve bilgelikle açıkladığı bu metin yalnızca Vedanta Öğretisi ve onu oluşturan başta Upanişadlar olmak üzere diğer Vedanta ve Yoga metinlerini anlamak için değil kendi dar kalıplarından özgürleşip de hakikatin olanca güzelliği ve sevinci ve bilgeliğiyle iç içe yaşamak isteyenler için de tekrar tekrar okunması gereken bir başyapıttır.

SATIN AL