kitap

Hatha Yoga'nın bu öğretisini içeren pek çok metin mevcuttur. Bu metinler içinde en önemlileri Hatha Yoga Pradipika (14.yy), Gheranda Samhita (17.yy) ve Şiva Samhita'dır (18.yy). Hatha Yoga öğretisi, bütün yönleri ve derinliğiyle bu üç kadim metinde aktarılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır.

Hatha Yoga üzerine yazılmış bu üç temel eserden Şiva Samhita, bedensel teknikler aracılığıyla yanılsamalı benlik algısından özgürleşip, gerçeği idrak etmenin bilgisini ve bunun yanı sıra sınırsız, başlangıçsız ve sonsuz Kozmik Bilincin, Advaita Vedanta öğretisinin de bilgisini aktarır.

Çeviri ve yorumuyla birlikte, bu klasik eser Yoga öğretisiyle ilgilenen herkes için tekrar tekrar başvurulacak bir başucu kitabı olmasının yanı sıra, Vedanta Öğretisiyle ilgilenenler için de iyi bir girizgah olacaktır.
 

İmzalı Kitap Siparişi İçin Tıklayınız