Nerede?

Mudanya / İnziva

Ne Zaman?

Ekim 2020 - Temmuz 2021

yoga

Gnothi seauton

“Kendini bil”.

-DELFİ TAPINAĞI TERS-GİRİŞİNDEKİ YAZI

 

ātmānam...viddhi

“Kendini bil”.

-KATHA UPANİṢAD 1.3.3

Yoga “kendini bilme” niyetinde yürünen uzun bir yoldur. Kişinin “benliğinin” derinliklerine dair sorgulamalarına, beden-nefes-zihin arasındaki bağlantıya, tüm bunların ardında varoluşunun sebebine doğru yürüdüğü bir keşiftir. Bu anlamda, yürünen yolda her adım yeni bir adıma gebedir ve her yeni adım ise yeni bir benliğe…

Sādhana, bir amaç yolunda yürürken sizi o amaca taşıyan araçlar, yollar, yöntemlerdir. Yoga’nın nihayeti (sādhya) kendini-bilmek ya da kendine varmak ise bu amaca götüren teknikler ve tüm bu yöntemler sādhana’dır. Bu uğurda aktarmak, öğretmek ve paylaşmak da yine uzun süreli sādhana’dır. Her ne kadar günümüzde Yoga Yaşam Biçimini ve sistematik, düzenli manevi çalışma bütününü aktarmak maksadıyla bu program “Derinleştirilmiş bir Sādhana” olarak açılmış olsa da bildiğini paylaşmak, kişinin benlik tanımlarını dönüştürmede en güçlü araçlardan biri olduğu için Temel Sādhana yani Yoga Uzmanlık Programı tamamlayanlar için “İleri seviye Uzmanlık Programı” olarak da mezunlarına paylaşmanın derin boyutlarını açmayı hedefler. Paylaşmak genişletir, dahil eder, anlayışı, kabullenişi öğretir. Madde aleminde her yoğun ve dolu olan şey çevresine akar, taşar. Dolayısıyla paylaşmak ve aktarmak dolmanın bir doğal sonucudur. İleri Seviye Sādhana bu yolda kendi ile daha derinleşmeye, kendine daha yaklaşmaya niyetli olan, Temel Sādhana’yı tamamlamış ve yola çıkmış olan kişiler içindir.

Bu uğurda şimdiye kadar birlikte yol aldığımız tüm Yoga yolcuları ile derinleşme niyetinde açılan bu eğitim her ne kadar Yoga Uzmanlık Programı tamamlamayı ön koşul alsa da hedefi bir kariyer yaratmak değil aksine kendine daha yakınlaşmak niyetinde derin bir Sādhana’ya vesile olmaktır. 9 ay 16 gün sürecek olan bu program bu yola çıkmış olan herkesi kendine biraz daha yaklaştırma niyetindedir. “Huzurun, mutluluğun, refahın, tamlığın” bütünlüğüne herkesin ulaşması dilekleriyle…

TARİHLER

24-25 Ekim 2020

21-22 Kasım 2020

19-20 Aralık 2020

16-17 Ocak 2021

20-21 Şubat 2021

27-28 Mart 2021

24-25 Nisan 2021

22-23 Mayıs 2021

(8 Hafta Sonu İnziva Buluşması)

 

16 Temmuz-1 Ağustos 2021
(Son 16 Günlük İnziva)
*Pandemi ile ilgili değişimlere bağlı buluşma tarihlerinde değişiklik söz konusu olabilir.

İÇERİK

HATHA YOGA
- 300’e yakın Hatha Yoga Pozlarının tanıtımı, uygulaması, faydaları, öğretme, düzeltme teknikleri
- İleri Seviye Asana pratiği uygulama/yaklaşım/öğretme teknikleri
- Ders Hazırlama
- Orta/İleri Seviye Prāṇāyāma tanıtımı, uygulaması

- Yoga’da Derinleşme Kursları (Felsefi Aktarım ve Uygulama ile 6 aylık Kurs) aktarabilme, öğretebilme müfredatı ve yetkinliği


YOGA TARİHİ & VEDĀNTA FELSEFESİ

- Vedik Tarihe, Kültüre Giriş, Sanātana Dharma ve ayrıntıları

-Vedik Edebiyata Giriş

-Karma Öğretisi & Karma Yoga

-Bhakti Yoga & 6 Adanma Biçimi

-3 Beden & 5 Kılıf

- 7 Bhūmika: Bilgelikte 7 evrim

-Vedānta Derinleşme: Nyāya’lar

-Vedānta Derinleşme (Adhyaropa, Neti Neti, Sakśi Bhava)

YOGA SUTRALAR

-Samādhi Pāda

-Sādhana Pāda

-Vibhūti Pāda

-Kaivalya Pāda tek tek sutra bazlı ayrıntılı inceleme.

 

MEDİTASYON

-Temel Meditasyon teknikleri üzerinden daha derin ve uzun pratik yerleştirme

-Meditasyon’a Giriş & Meditasyon’da Derinleşme Kurslarını aktarabilme, öğretebilme yetkinliği

 

SANSKRİT & DEVĀNĀGARİ

-Devanāgari Alfabe okuma-yazma

-Sanskrit alfabeye ve seslere giriş

-Klasik metinlere okumayabilme adına entonasyon ve vurgu

 

YOGA NİDRA

-Bilinçaltı ve Yoga ilişkisi

-Yoga Nidra çalışma biçimi

-Uygulanabilecek alanlar

-Yoga Nidra ders örnekleri, uygulama biçimleri bu anlamda aktarma yetkinliği

ANATOMİ
- Fasya/Bağ Doku ve Önemi
- Omurga: Yapısı ve Fonksiyonu
- Otonom Sinir Sistemi
- Otonom Sinir Sistemi ile ilişkili Hastalıklar
- Sindirim Sistemi (Bağırsak & Mikroflora) ile Beyin/Sinir Sistemi İlişkisi
- Eklem Anatomisi, Sağlığı
- Yoga Pozları (Ters Duruşlar, Geri Bükülmeler, Öne Eğilmeler kategorik inceleme) ve Anatomik Bakış


ÖRNEK PROGRAM

(Son 15 günlük inziva ve Hafta Sonu Eğitimlerinin Programı farklı olacaktır)

-Hafta Sonu Örnek Program

06:00 Prāṇāyāma

06:30 Meditasyon & Kirtan
07.30 Bitki Çayı
08.00-10:00 Hatha Yoga-1: Asana Uygulama
10.00 Öğle Yemeği
11.30-12:30 Teori-1: Vedānta Giriş
13.00-14:30 Teori-2: Sanskrit & Devānāgari Giriş

15:30-17:30 Hatha Yoga-2: İleri Seviye Asana Uygulama & Uygulatma
17.30 Akşam Yemeği
19.30-21:30 Satsang: Meditasyon & Kirtan
21.30 Uyku vakti

BİTİRMEK İÇİN GEREKLİLİKLER

* Haziran-Temmuz arası süreçte kendi aralarında gruplar oluşturarak Meditasyon’a Giriş, Meditasyon’da Derinleşme, Yoga’da Derinleşme-1, Yoga’da Derinleşme-2 Kursları vermesi

*Seva: “Hizmet” ya da Karşılık-beklemeden eylem, Karma Yoga’nın alt başlığıdır. Benlik’in arınmasında temellerden sayılır. Bu süreç boyunca bir proje detaylandırarak (Çocuk Esirgeme, Mor Çatı vs..) yoga-asana vb paylaşımlarda bulunmak. Katılımcılarla tek tek birlikte görüşerek kişisel belirlenecektir.

*Proje: Belirli bir konu üzerinde özelleşerek belli uzunluk ve derinlikte araştırma, makale, çeviri çalışması yapmak.

*Dönem Sonu Yazılı Sınavı

KATILMAK İÇİN GEREKLİLİKLER
*Damla Dönmez ile Yoga Uzmanlık Programı tamamlamış olmak, üzerinden ortalama 6 ay geçmiş olması

Ya da

*Başka paralel bir 200 saatlik Yoga Uzmanlık Eğitimi (yüz yüze egitim ile gerçekleştirilmiş ve sonunda bir inzivası olan) tamamlamak ve en az 6 ay Damla Dönmez ile düzenli Şivananda stili Hatha Yoga derslerine katılmak, ardından Temel Yoga Felsefe Kursu, Meditasyon'da Derinleşme Kursu, Yoga Sutra/Yoga'nın Kökleri Kurslarını tamamlamak ve en az bir yüz yüze İnziva ile bir yıla yakın bir süredir çalışıyor olmak. Bunun için ön-görüşme gereklidir.

*Tüm katılımcıların en az 2 yıllık Hatha Yoga deneyimi olması beklenmektedir.

 

PEKİ, YA SONRA?

Yoga, bir insanın tüm yaşamına sirayet eden, bir ömür boyu sürecek bir yaşam sanatıdır. Bu amaçla bu program, bu yolda yürümeye samimiyetle baş koymaya dair atılan bir tohum olarak görülebilir. “Birlikten güç doğar” çok derin bir cümledir. Bu uğurda, sangha, aynı yöne bakan aynı amaçları güden bir grup ve topluluk olarak Yoga’nın geleneksel öğretisi ve felsefesine dair bir yapı altında beraber paylaşımlarda bulunarak beslenmek ve beslemek niyetimizdir.

-Bu birliktelik adına kurulan “Güneş & Ay Yoga Okulu” bünyesinde dersler vermek, paylaşımlarda bulunmak. (Ayrıntılar duyurulacaktır)

- Süreç boyunca açılan tüm Meditasyon, Felsefe, Hatha Yoga Pratik derslerine ücretsiz katılım
- Türkiye’nin Doğu illerinde, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Kars vs. gibi gönüllü ve ücretsiz Yoga inzivaları, eğitimleri vermek adına sosyal sorumluluk projelerinde paylaşım

- 300 saat Uluslararası geçerliliği olan Yoga Alliance onaylı İleri Seviye Eğitmenlik & 80 saat Yoga Alliance onaylı YACEP (Eğitimde Süreklilik Sertifikası) dileyenlere verilecektir.

MEKAN

8 Haftasonu İnzivası Mudanya, Bursa'da son 15 günlük inziva Doğa’da özel bir mekanda gerçekleşecektir. Mekan yeri henüz netleşmemiştir.
Haftasonu buluşmalarında Bursa'da ikamet edenler gece evlerinde konaklayabilirken, şehir dışından gelenler Yoga Evi'nde konaklayabilir.


ÜCRET
Henüz son inziva mekanı belirlenmediği için “inziva konaklama ücreti hariç” Tüm Eğitim, 64 öğün Yemek, Eğitim Materyalleri toplam 12200 tl + kdv.

İlk baharda İnziva mekanı belirlendiğinde konaklama ücreti ayrıca mekana iletilecektir.


* 12 kişilik kontenjan limiti vardır. Kesin Kayıt için 1000 TL ön ödeme gereklidir.

* Taksitler ile ödenebilir. İletişime geçebilirsiniz.


EĞİTMEN:

Damla Dönmez

2008 yılında İTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Ancak, Felsefeye olan derin ilgisi sebebiyle, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Programını tamamladı. Akademik Felsefe ile sorgulamaları ve amatör bir şekilde Tiyatro Oyunculuğu ile ilgilenmesi esnasında Yoga hayatına dahil oldu ve yaşam biçimine dönüştü.
Yoga Eğitmenlik Eğitimini, Sivananda Yoga Vedanta Merkezinden, Uttarkaśi, Himalayalar, Hindistan'da aldı. Ardından 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimini & Yoga Sutralar üzerine derinleşmiş eğitimini Sivananda Vidya Peetham'da, Güney Hindistan'da tamamladı. Öğretmeni Swami Govindananda ile temel & ileri seviye eğitimlerini tamamlarken, Robert Moses & Swami Haribrahmandrananda gibi öğretmenler ile de diğer eğitimlerini tamamladı. “Yüce Kavramı ve Doğa” başlığında Felsefe Doktora Tezini tamamlarken aynı zamanda Boğaziçi Üniversite'sinde danışman hocası ile birlikte "Hint Felsefesi" dersi vermiş, Okyanus Yayıncılık'tan çıkmış "Bhagavad Gita'nın Öğretisi", "Sanskrit Yoga ve Vedanta Sözlüğünü" ve Satori Yayınlarından çıkan “Yoga Darşana: Patanjali'nin Yoga Sutraları ve Vyasa Bhaşya” kitaplarını çevirmiş ve hazırlamıştır. Routledge'den "Philosophy of Play as Life" kitabında Doğu ve Batı Felsefesini karşılaştıran makaleleri yayınlanmıştır.  Yoga yolundaki ilerleyişini sürdürmek ve Yoga’nın faydalarını pek çok insanla paylaşabilmek amacıyla Yoga dersleri vermekte, inzivalar ve eğitimler düzenlemekte, öğrettikçe öğrenmektedir.