Nerede?

KAYIT

Ne Zaman?

KAYIT

yoga

“Bedende nefes olduğu sürece can vardır. Nefes gittiğinde can da gider. Bu yüzden, nefesi kontrol edin.”

Hatha Yoga Pradipika, II: 3

Nefesin şifası kadim zamanlara uzanır. Yoga metinleri bu konuda bizlere geniş bir kaynak sunar. Atölyemizde bir yandan kadim zamanların bilgeliğine uzanarak bu konudaki bakış açısını, aktarılan bilgeliği, diğer yandan modern bilimle solunum sistemini, bağlantısal bütünlükle çalışma dinamiklerini ve kadim nefes tekniklerine yönelik yapılan bilimsel çalışmaları konuşarak bu konuda çok yönlü bir bakış açısı kazanacağız.

Uygulamalar ile başta kalp damar sağlığı olmak üzere bilişsel fonksiyonlarda iyileşme, dikkat, hafıza, konsantrasyonun arttığı, sinir sistemi regülasyonu ile bedeni onaran, yapılandıran sistemin güçlendiği, beyinde nöroplastik etki ile beden değişirken beynin yeniden yapılanma gücü ile fiziksel, zihinsel iyileşmeye dair bütüncül sağlığın kapısını aralayacağız.

Yoga’nın Prānāyāma, farklı “nefes teknikleri” kurs boyunca kademeli olarak tanıtılacak ve uygulatılacaktır. Her uygulama dersi temel nefes kapasitesini arttıran bir saatlik beden egzersizleriyle başlarken ardından bir saat süren nefes çalışmalarıyla devam edecektir.

Bedendeki şifaya dair derin bir farkındalık kazanmak isteyen herkese açıktır.

PROGRAM

  • (6 Teorik Ders & 6 Pratik Uygulama)

TEORİK DERSLER

1. Solunum Sistemine Fonksiyonel Anatomi, Biyomekanik, Hidrolik Sistemler ve Çalışma Dinamikleri Açısından Bağlantısal Bütünlükle Bakış (Dr. Ayşegül Ertan)

2. Prāna & Prānāyāma, Nāḍi (enerji kanalı), Çakra (Enerji Kavşağı), Sukṣma Şarira (Enerji Bedeni) (Damla Dönmez)

3. Polivagal Teori ve Sinir Sistemi Üzerinden Nefesin Biyopsikososyal Davranış Dinamiklerine Etkisi (Dr. Ayşegül Ertan)

4. Nefes ve Bilişsel Fonksiyonlar Arasındaki İlişki (Dr. Ayşegül Ertan)

5. Nefes & Kalp Sağlığı, Pelvik Taban Hastalıkları ve Diğer Sistemler Üzerinden Hastalıklalar İlişkisi (Dr. Ayşegül Ertan)

6. Eski Yoga Metinlerinde (Yoga Sutralar & Hatha Yoga Pradipika) Prānayama & Prānāyāma Türleri (Damla Dönmez)

UYGULAMA DERSLERİ

Her Ders 1 saat Beden Egzersizleri (Asana’lar) ardından Nefes Teknikleri Kademeli öğretilerek gerçekleşmektedir.

Uygulanacak Spesifik Teknikler & İsimleri:

1. Diyafram Nefesi, Göğüs Nefesi, Köprücük Nefesi, Tam Yoga Nefesi, Kare Nefes, Samavrtti Pranayama, Vişayavrtti Pranayama (Damla Dönmez)

2. Viloma Pranayama (Puraka-Reçaka), Anuloma Pranayama (Puraka-Reçaka), Pratiloma Pranayama, Surya Nādi, Çandra Nādi, (Damla Dönmez)

3. Nādi Şoddhāna, Aşvini Mudra, M-Ses Rezonansı (Ayşegül Ertan)

4. Kapālabhāti, Uddiyana Bandha, A-Ses Rezonansı, U-Ses Rezonansı  (Damla Dönmez)

5. Agni Sara, Anuloma Viloma (Kumbhaka), OM Ses Rezonansı (Damla Dönmez)

6. Sithali & Şitkari (Soğutucu Nefes Teknikleri) (Damla Dönmez)

 

ÜCRET VE KAYIT

  • 1008 TL (%18 kdv dahildir)

Tüm Kursun kayıtlarına 1 yıllık erişimlesatın almak için Bağlantıya Tıklayınız