Nerede?

Zoom Online

Ne Zaman?

26 Aralık, her Cumartesi, 18.00-19.30

yoga
“Gerçek tektir, bilgeler onu farklı isimlerle çağırır” der Rig Veda (1.164. 46) tıpkı Hz.Ali’ye atfedilen “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” cümlesi gibi…
Farklı yönlerden, bakışlardan aynı gerçeğe yaklaşmaya çalışır tüm kadim manevi öğretiler. İçsel (ezoterik) manevi öğretiler “dışarıdan (afaktan)” ziyade anlamın, mananın “benlikte, içte (enfüste)” gizli olduğunu aktarmışlardır. Bu uğurda bu toprakların kültüründe saklı olan Sufizm ya da Tasavvuf’un dili ile insanlığın en eski öğretilerinden olan Yoga’nın “Gerçek/Hakikat” arayışının nasıl parallellikte olduğunu bu kurs boyunca konuşacak ve “Yollar Çok, Gerçek Tek” diyeceğiz.
 
İÇERİK
DERS-1: Sufizm, Vedānta & Bhakti Yoga İlişkisi, Tarihi
DERS-2: Seyr-ü Suluk & Sādhana benzerlikler: Vairāgya, Tapas, Praṇidhana, Zühd, Tevekkül, Sabr, Rıza, vb. terminolojiye bakış
DERS-3: Neo-Platonculuk ve Yaratılış Teorisi ile İbn-i Arabi & Vahdet-i Vücud’a göre Taayyünün 4 Evresi (Mertebeler)
DERS-4: Samkhya Felsefesi & Keşmir Şaivacılık Yaratılış Teorisi ile Vahdeti- Vücut (iccha, jñāna, kriya şakti ve kuvveden fiile gidiş)
DERS-5: “Tenzih & Teşbih” ile Bhagavad Gita’da “Vibhūti” (görkemler) & “Viśvarūpa” (evrensel form)
DERS-6: Nefis Mertebeleri, Bilinç Düzeyleri & Çakra’lar
 
* Damla Dönmez ile "Temel Yoga Felsefesi Kursu" veya "Yoga’nın Kökleri & Tarihi" kursunu almış olmak kolay takip etmek açısından zorunlu olmamakla beraber önerilir.
 
TARİH
26 Aralık itibariyle 6 hafta boyunca her Cumartesi, Saat: 18.00-19.30
 
MEKAN
Zoom Online
 
ÜCRET
360 TL
 
KAYIT
Kayıt için lütfen mail atınız: damlagayatri@gmail.com