Nerede?

Mudanya & İnziva

Ne Zaman?

Ekim 2021-Temmuz 2022

yoga

Gnothi seauton

“Kendini bil”.

-DELFİ TAPINAĞI TERS-GİRİŞİNDEKİ YAZI

 

ātmānam...viddhi

“Kendini bil”.

-KATHA UPANİṢAD 1.3.3

Yoga “kendini bilme” niyetinde yürünen uzun bir yoldur. Kişinin “benliğinin” derinliklerine dair sorgulamalarına, beden-nefes-zihin arasındaki bağlantıya, tüm bunların ardında varoluşunun sebebine doğru yürüdüğü bir keşiftir. Bu anlamda, yürünen yolda her adım yeni bir adıma gebedir ve her yeni adım ise yeni bir benliğe…

Sādhana, bir amaç yolunda yürürken sizi o amaca taşıyan araçlar, yollar, yöntemlerdir. Yoga’nın nihayeti (sādhya) kendini-bilmek ya da kendine varmak ise bu amaca götüren teknikler ve tüm bu yöntemler sādhana’dır. Bu uğurda aktarmak, öğretmek ve paylaşmak da yine uzun süreli sādhana’dır. Her ne kadar günümüzde Yoga Yaşam Biçimini ve sistematik, düzenli manevi çalışma bütününü aktarmak maksadıyla bu program “Derinleştirilmiş bir Sādhana” olarak açılmış olsa da bildiğini paylaşmak, kişinin benlik tanımlarını dönüştürmede en güçlü araçlardan biri olduğu için Temel Sādhana yani Yoga Uzmanlık Programı tamamlayanlar için “İleri seviye Uzmanlık Programı” olarak da mezunlarına paylaşmanın derin boyutlarını açmayı hedefler. Paylaşmak genişletir, dahil eder, anlayışı, kabullenişi öğretir. Madde aleminde her yoğun ve dolu olan şey çevresine akar, taşar. Dolayısıyla paylaşmak ve aktarmak dolmanın bir doğal sonucudur. İleri Seviye Sādhana bu yolda kendi ile daha derinleşmeye, kendine daha yaklaşmaya niyetli olan, Temel Sādhana’yı tamamlamış ve yola çıkmış olan kişiler içindir.

Bu uğurda şimdiye kadar birlikte yol aldığımız tüm Yoga yolcuları ile derinleşme niyetinde açılan bu eğitim her ne kadar Yoga Uzmanlık Programı tamamlamayı ön koşul alsa da hedefi bir kariyer yaratmak değil aksine kendine daha yakınlaşmak niyetinde derin bir Sādhana’ya vesile olmaktır. 9 ay 16 gün sürecek olan bu program bu yola çıkmış olan herkesi kendine biraz daha yaklaştırma niyetindedir. “Huzurun, mutluluğun, refahın, tamlığın” bütünlüğüne herkesin ulaşması dilekleriyle…

TARİHLER

16-17 Ekim 2021

20-21 Kasım 2021

25-26 Aralık 2021

22-23 Ocak 2022

19-20 Şubat 2022

26-27 Mart 2022

23-24 Nisan 2022

21-22 Mayıs 2022

(8 Hafta Sonu İnziva Buluşması)

*Pandemi nedeniyle Kasım-Mart arası buluşmaların Online gerçekleşmesi planlanmaktadır.

 

1 - 17 Temmuz 2022
(Son 16 Günlük İnziva)
*Pandemi nedeniyle buluşma tarihlerinde değişiklik söz konusu olabilir.

İÇERİK

HATHA YOGA
- 300’e yakın Hatha Yoga Pozlarının tanıtımı, uygulaması, faydaları, öğretme, düzeltme teknikleri
- İleri Seviye Asana pratiği uygulama/yaklaşım/öğretme teknikleri

- Kol Dengeleri, Geri Bükülmeler, İleri Seviye Ters Duruşlar, Öne Eğilmeler odaklı Ders Hazırlama (Padmasana, Adho Mukha Vrkşasana, Vrisçikasana, Hanumanasana vs.)

-Restoratif Yoga sekansları hazırlama

- İleri Seviye Prāṇāyāma tanıtımı ve uygulaması (Bhastrika, Surya Bheda, Samanu, Brahmari vs.)

- 16 derslik Yoga’da Derinleşme Kursu (Felsefi Aktarım ve Uygulama ile 6 aylık Kurs) aktarabilme, öğretebilme müfredatı ve yetkinliği

-Hatha Yoga Sembolizmi, Felsefesi, Bilimine dair Teori (Kanda, Suksma Şarira, Çakra, Nadi, Bandha, Mudra, Granthi, vs.)


YOGA TARİHİ & VEDĀNTA FELSEFESİ

- Vedik Tarihe, Kültüre Giriş, Sanātana Dharma ve ayrıntıları

-Vedik Edebiyata Giriş

-Karma Öğretisi & Karma Yoga

-Bhakti Yoga & 6 Adanma Biçimi

-3 Beden & 5 Kılıf (Pançakoşa & Şarira)

- 7 Bhūmika: Bilgelikte 7 Evrim

-Vedānta Derinleşme: Nyāya’lar (Metaforlar/Analojiler)

-Vedānta Derinleşme (Adhyaropa, Neti Neti, Sakśi Bhava, Abheda Bodha, Mahavakya'lar)

YOGA SUTRALAR

-Samādhi Pāda (1. Bölüm)

Yoga Tanımı, Amacı, 5 Farklı Vrtti, Abhyāsa, Vairāgya, Samprajñāta, Asamprajñāta Samādhi, Farklı Aydınlanma Yolları, Öğrenci Farkları, Farklı Tek-Nokta Meditasyon Teknikleri, Samāpatti ve Aşamaları

-Sādhana Pāda (2. Bölüm)

Kriya Yoga ve Kleśa'lar, Karma ve Kuralları, Pṛakriti ve Puruṣa ilişkisi, Aṣṭānga Yoga Yama-Niyama'lar, Asana, Prāṇāyāma ve Pratyāhāra

-Vibhūti Pāda (3. Bölüm)

Dhāraṇa, Dhyāna, Samādhi ve Samyama, Farklı Kerametler ve Madde'nin Kuralı, Siddhi'ler ve Engelleri

-Kaivalya Pāda (4. Bölüm)

Zihin Teorileri ve Karma Türleri, 'Nihai Teklik', Kaivalya, Guṇa'ların Ötesi, Özgürleşme ilişkisi.

Tüm kitap tek tek sutra bazlı ayrıntılı incelenecektir.

 

MEDİTASYON

-Temel Meditasyon teknikleri üzerinden daha derin ve uzun pratik yerleştirme

-Meditasyon’a Giriş (4 Ders) & Meditasyon’da Derinleşme Kurslarını (8 ders) aktarabilme, öğretebilme yetkinliği

-Meditasyon & Nörobilim

-Mantra, Tratak, Duyum Tarama, Tek-Nokta Odaklılık üzerine aktarım

 

SANSKRİT & DEVĀNĀGARİ

-Devanāgari Alfabe okuma-yazma

-Sanskrit alfabeye ve seslere giriş

-Klasik metinlere okumayabilme adına entonasyon ve doğru vurgu

 

YOGA NİDRA

-Bilinçaltı ve Yoga ilişkisi

-Yoga Nidra çalışma biçimi

-Uygulanabilecek alanlar

-Yoga Nidra ders örnekleri, uygulama biçimleri bu anlamda aktarma yetkinliği

-3 Temel Yoga Nidra dersi aktarma

ANATOMİ

- Fasya/Bağ Doku ve Önemi
- Omurga: Yapısı ve Fonksiyonu
- Otonom Sinir Sistemi
- Otonom Sinir Sistemi ile ilişkili Hastalıklar

 -Merkezi Sinir Sistemi, Beyin ve Meditasyon ilişkisi
- Sindirim Sistemi (Bağırsak & Mikroflora) ile Beyin/Sinir Sistemi İlişkisi
- Eklem Anatomisi, Sağlığı

-Polivagal Teori & Yoga

- Solunum Sistemi, Sinir Sistemi ve Yoga ilişkisi

-Endokrin ve Lenf Sistemi Yoga ilişkisi

-Kompresyon & Tensiyon bazlı Omurga, Kalça, Omuz Kemeri İncelemesi

-Duruş Bozuklukları ve Çözüm Önerileri

-Yoga Pozları (Ters Duruşlar, Geri Bükülmeler, Öne Eğilmeler kategorik inceleme) ve Anatomik Bakış


ÖRNEK PROGRAM

(Son 16 günlük inziva ve Hafta Sonu Eğitimlerinin Programı farklı olacaktır)

-Hafta Sonu Örnek Program

06:00 Prāṇāyāma

06:30 Meditasyon & Kirtan
07.30 Bitki Çayı
08.00-10:00 Hatha Yoga-1: Asana Uygulama
10.00 Öğle Yemeği
11.30-12:30 Teori-1: Vedānta Giriş
13.00-14:30 Teori-2: Sanskrit & Devānāgari Giriş

15:30-17:30 Hatha Yoga-2: İleri Seviye Asana Uygulama & Uygulatma
17.30 Akşam Yemeği
19.30-21:30 Satsang: Meditasyon & Kirtan
21.30 Uyku vakti

*Bunun haricinde sene içerisinde Damla Dönmez'in verdiği Online 32 saat Yoga Sutralar Kursu, 8 Saat Meditasyon'a Giriş Kursu'na ücretsiz katılım hakları vardır. Ayrıca her aylık buluşmalar arası bir Online seans ile katılımcılar için süreç içerisinde deneyimlerine ve derslere dair kişisel soru-cevap görüşmeleri yapılacaktır. Bunlara katılım önerilmekle birlikte zorunlu değildir. 

BİTİRMEK İÇİN GEREKLİLİKLER

*Ekim-Temmuz arası süreçte kendi aralarında gruplar oluşturarak Yoga’da Derinleşme-1, Yoga’da Derinleşme-2 Kursları vermesi

*Temmuz inzivada Meditasyon Giriş, Meditasyonda Derinleşme, Yoga Nidra ve İleri Seviye Hatha Yoga dersleri vermesi

*Seva: “Hizmet” ya da Karşılık-beklemeden eylem, Karma Yoga’nın alt başlığıdır. Benlik’in arınmasında temellerden sayılır. Bu süreç boyunca bir proje detaylandırarak (Çocuk Esirgeme, Mor Çatı vs..) yoga-asana vb paylaşımlarda bulunmak. Katılımcılarla tek tek birlikte görüşerek kişisel belirlenecektir.

*Proje: Belirli bir konu üzerinde özelleşerek belli uzunluk ve derinlikte araştırma, makale, çeviri çalışması yapmak.

*Dönem Sonu Yazılı Sınavları (Hatha Yoga, Vedanta-Sanskrit, Anatomi-Meditasyon-Yoga Sutralar'dan oluşan ayrı sınav yapılacaktır)

KATILMAK İÇİN GEREKLİLİKLER
*Damla Dönmez ile Yoga Uzmanlık Programı tamamlamış olmak

Ya da

*Başka paralel bir 200 saatlik Yoga Uzmanlık Eğitimi (yüz yüze egitim ile gerçekleştirilmiş ve sonunda bir inzivası olan) tamamlamak, bir süre Damla Dönmez ile düzenli Şivananda stili Hatha Yoga derslerine katılmak,  Temel Yoga Felsefe Kursu, Meditasyon'da Derinleşme Kursu, Yoga'nın Kökleri Kurslarını tamamlamak beklenmektedir. Kişisel tanışıyor olmak derin bir eğitim olduğu için önerilir. Bunun için ön-görüşme gereklidir.

PEKİ, YA SONRA?

Yoga, bir insanın tüm yaşamına sirayet eden, bir ömür boyu sürecek bir yaşam sanatıdır. Bu amaçla bu program, bu yolda yürümeye samimiyetle baş koymaya dair atılan bir tohum olarak görülebilir. “Birlikten güç doğar” çok derin bir cümledir. Bu uğurda, sangha, aynı yöne bakan aynı amaçları güden bir grup ve topluluk olarak Yoga’nın geleneksel öğretisi ve felsefesine dair bir yapı altında beraber paylaşımlarda bulunarak beslenmek ve beslemek niyetimizdir.

-Bu birliktelik adına kurulan “Güneş & Ay Yoga Okulu” bünyesinde dersler vermek, paylaşımlarda bulunmak. 

- Türkiye’nin Doğu illerinde, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Kars vs. gibi gönüllü ve ücretsiz Yoga inzivaları, eğitimleri vermek adına sosyal sorumluluk projelerinde paylaşım

- 300 saat Uluslararası geçerliliği olan Yoga Alliance onaylı İleri Seviye Eğitmenlik & 80 saat Yoga Alliance onaylı YACEP (Eğitimde Süreklilik Sertifikası) dileyenlere verilecektir.

MEKAN

8 Haftasonu İnzivası Pandemi koşulları izin verirse Mudanya, Bursa'da gerçekleşecektir ancak Pandemi açısından riskli olduğu tarihlerde online olarak yapıalcaktır. Son 16 günlük inziva Doğa’da özel bir mekanda gerçekleşecektir. Mekan yeri henüz netleşmemiştir.
Haftasonu buluşmalarında Bursa'da ikamet edenler gece evlerinde konaklayabilirken, şehir dışından gelenler Mudanya Yoga Evi'nde konaklayabilir.

ÜCRET

Tüm eğitim & ders materyalleri & yemekler  17.630 + %18 kdv 

Son inziva konaklama ücreti fiyata dahil değildir. 

Egitim ücreti 8-9 aya bölünerek taksitle ödenebilir. 

Kontenjan 12 kişi ile sınırlı olduğu için kesin kayıt için 2000 TL ön ödeme gerekmektedir. 

 

Kayıt için damlagayatri@gmail.com ile iletişime geçiniz.

EĞİTMEN:

Damla Dönmez

2008 yılında İTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Ancak, Felsefeye olan derin ilgisi sebebiyle, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Programını tamamladı. Akademik Felsefe ile sorgulamaları ve amatör bir şekilde Tiyatro Oyunculuğu ile ilgilenmesi esnasında Yoga hayatına dahil oldu ve yaşam biçimine dönüştü.
Yoga Eğitmenlik Eğitimini, Sivananda Yoga Vedanta Merkezinden, Uttarkaśi, Himalayalar, Hindistan'da aldı. Ardından 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimini & Yoga Sutralar üzerine derinleşmiş eğitimini Sivananda Vidya Peetham'da, Güney Hindistan'da tamamladı. Öğretmeni Swami Govindananda ile temel & ileri seviye eğitimlerini tamamlarken, Robert Moses & Swami Haribrahmandrananda gibi öğretmenler ile de diğer eğitimlerini tamamladı. “Yüce Kavramı ve Doğa” başlığında Felsefe Doktora Tezini tamamlarken aynı zamanda Boğaziçi Üniversite'sinde danışman hocası ile birlikte "Hint Felsefesi" dersi vermiş, Okyanus Yayıncılık'tan çıkmış "Bhagavad Gita'nın Öğretisi", "Sanskrit Yoga ve Vedanta Sözlüğünü" ve Satori Yayınlarından çıkan “Yoga Darşana: Patanjali'nin Yoga Sutraları ve Vyasa Bhaşya” ve "Şrimad Bhagavad Gita: İlahi Olanın Ezgisi" kitaplarını çevirmiş ve hazırlamıştır. Routledge'den "Philosophy of Play as Life" kitabında Doğu ve Batı Felsefesini karşılaştıran makaleleri yayınlanmıştır.  Yoga yolundaki ilerleyişini sürdürmek ve Yoga’nın faydalarını pek çok insanla paylaşabilmek amacıyla Yoga dersleri vermekte, inzivalar ve eğitimler düzenlemekte, öğrettikçe öğrenmektedir.