Yoga için Kitap Okuma Listesi (Yeni)

By Damla Dönmez 17/03/2021
Yoga ile ilgili kitap önerir misiniz diyenlere...
Blog

TEMEL KITAPLAR (KLASIKLER)

 1. Upanişadlar, tahmini M.Ö. 800 ile ilk derlenmeye başlandığı düşünülen Vedaların son bölümünü nitelendiren “Vedanta” felsefesinin temel yazıtlarıdır. Hint felsefesi içerisinde “şruti” olarak geçen yazarları anonim, zamansız ve mekansız öğretilerdir. Türkçe’de şu çeviriler mevcut olmakla birlikte İngilizce pek çok yoga ustasının üzerine yorumları ile çevirilerini bulmak münkündür.
  • Upanişadlar, çev. Korhan Kaya, T. İş bankası Yayınları
  • Upanişadlar, çev. Suat Ertüzün, Okyanus Yayınları
 2. Bhagavad Gita, Yoga ve Hint kültürünün en temel eserlerindendir. Upanişadlar’ın özü olarak da bilinir. Karma Yoga, Jnana Yoga ve Bhakti Yoga üzerine bir araştırma ile kişiye “özgürlük” yolunda ışık tutar. Pek çok yorum ve çevirisi mevcuttur. Türkçe’de şu eserlere bakılabilir:
  • Bhagavat Gita: İlahi Olanın Ezgisi, çev. Damla Dönmez, Satori Yayıncılık
  • Bhagavad Gita: Rabbin Ezgisi - Ruh ve Madde Yayınları
  • Bhagavad Gita, Tanrı’nın Şarkısı - Yol Yayınları
 3. Yoga Sutralar, Bilge Patanjali’nin aktarımı ile elimizdeki nadir Yoga metinlerinden olan Yoga Sutralar, Yoga’nın en önemli yazıtlarındandır. Zihni kontrol etmek üzere derlenmiş 8 uzuvlu Yoga’yı “sutra”, “basit kelimelerle kısa cümleler dahilinde” anlatan bir biçimle aktarır. Tahmini M.Ö 500’lü yıllarda derlenmiştir.
  • Yoga Darşana: Patanjali'nin Yoga Sutraları & Vyasa Bhaşya, Satori Yayıncılık
  • Patanjali'nin Yoga Sutraları: Zihinsel Huzur, Ruhsal Huzur, Swami Prabhavananda, Christopher İsherwood, Okyanus Yayıncılık
  • Four Chapters on Freedom, Swami Satyananda Sarasvati, Bihar School of Yoga (ing)
  • Light on the Yoga Sutras of Patanjali, B.K.S. Iyengar, Thorsons (ing)
  • The Yoga Sutras of Patanjali, Edwin Bryant, Macmillan

HATHA YOGA KLASIKLERI

Günümüzde Yoga denilince daha fazla akla gelen Beden terbiyesi ile enerji akışını kontrol ve yönlendirmeye yönelik bir bütünleşme yöntemi olan bu sisteme ismini veren Hatha kelimesi “güç, çaba” olarak çevrilmekle birlikte aynı zamanda bedendeki iki enerji akışı olan “ha”, “güneş” ve “tha”, “ay” kelimeleri ile de temsil ettiği söylenmektedir. Hatha Yoga klasik metinleri yukarıdaki eserlere kıyasla daha geç dönemde ortaya çıkmıştır. 3 temel metnin ilk olan Hatha Yoga Pradipika (“Hatha Yoga üzerine Işık”) M.Ö. 1500’lü yıllarda yazıldığı öngörülmekle birlikte diğer eserler olan Şiva Samhita (“Şiva’nın Seçkisi”) ve Gheranda Samhita (“Gheranda’nın Seçkisi”) M.Ö. 1600, 1700’ler gibi daha geç dönemlere aittir. Bunlardan yalnız ilki Türkçe’ye çevrilmiştir.

 1. Hatha Yoga Pradipika, Yogi Svatmarama, çev. Bora Ercan, Okyanus Yayıncılık
 2. Siva Samhita, “Forceful Yoga” içerisinde -ed. Bhatt, D.P., Motilal Banarsidas (İng)
 3. Gheranda Samhita, “Forceful Yoga” içerisinde, Sage Gheranda, ed. Bhatt, D.P., Motilal Banarsidas (İng)

YOGA FELSEFESINE DAIR İKINCIL KITAPLAR

 1. Bhagavad Gita’nın Öğretisi, Swami Dayananda, Satori Yayınları
 2. Sanskrit Yoga & Vedanta Sözlük, Damla Dönmez & Canan Emir, Okyanus Yayıncılık
 3. Bilgi’nin Sırrı, Swami Vivekananda, Purnam Yayınları
 4. Aklın Sırrı, Swami Vivekananda, Purnam Yayınları
 5. Sevginin Sırrı, Swami Vivekananda, Purnam Yayınları
 6. Fiilin Sırrı, Swami Vivekananda, Purnam Yayınları
 7. Zihninizin Efendisi Olun, Swami Sivananda, Okyanus Yayıncılık
 8. Ben O’yum, Sri Nisargadatta Maharaj, Akaşa Yayınevi
 9. Farkındalığın Işığı, Krişnamurti, Ötesi Yayıncılık
 10. Dhammapada: Mükemmeliğe Giden Yol, Buda’nın Öğretileri, Dergah Yayınları
 11. Yoga, Swami Janakananda Sarasvati, Okyanus Yayıncılık
 12. Tefrik Etme Hazinesi: “Vivekacudamani”, Shankaracarya, çev. M.Ali Işım, Dergah Yayınları
 13. Yoga ve Siz, B.K.S. Iyengar, Okyanus Yayıncılık
 14. Kundalini, Robert Svoboda, Okyanus Yayıncılık
 15. Kuran-ı Kerim ve Bhagavad Gita, Pandit Sunderlal, Okyanus Yayıncılık
 16. Zen ve Okçuluk, Eugen Herrigel, Yol Yayınları
 17. Yaşam Şimdiki Andadır, Huzurun Kendisi Olmak, Thich Hath Hanh, Okyanus Yayıncılık
 18. Her şey Darmadağın Olduğunda, Pema Chödrön, Okyanus Yayıncılık
 19. Belirsizlik ve Değişimle Birlikte Güzel Bir Hayat, Pema Çhödrön, SinekSekiz Yayıncılık
 20. Zihni Dönüştürmek, Dalai Lama, Okyanus Yayıncılık
 21. Bir Yogi’nin Otobiyografisi, Paramahamsa Yogananda, Klan Yayınları
 22. Ruhu Eğitmek, Paramahamsa Yogananda, Okyanus Yayıncılık
 23. Buda’nın Öğretisi, Thich Nhat Hahn, Okyanus Yayıncılık
 24. Ölüm Yok Korku Yok, Thich Nhat Hahn, Okuyan-us Yayıncılık
 25. Farkındalığın Mucizesi, Thich Nhat Hahn, Okyanus Yayıncılık
 26. Sessizlik, Thich Nhat Hahn, Koton Kitap
 27. Zen Zihni başlangıç Zihnidir, shunryu suzuki, Klan Yayınları

HATHA YOGA ÜZERINE İKINCIL KITAPLAR

 1. Yeni Başlayanlar için Yoga ve Meditasyon, Lütfü Bozkurt & Esra Bilal, Okyanus Yayıncılık
 2. Kundalini Tantra 1 ve 2, Swami Satyananda Sarasvati, Okyanus Yayıncılık
 3. Surya Namaskar, İçsel Enerjiyi Uyandırmak için 12 Duruşlu Bir Yoga Dizisi, Swami Satyananda Sarasvati, Okyanus Yayıncılık
 4. Yoga-1: Surya’dan Patanjali’ye, Bora Ercan, Paloma Yayıncılık
 5. Yoga-2: Buddha’dan Hatha Yoga’ya, Bora Ercan, Paloma Yayıncılık
 6. Çakralar: Hayatın Çarkları, Anodea Judith, Pingala Yayıncılık
 7. Yin Yoga, Paul Grilley, Pingala Yayıncılık
 8. Tools for Tantra, Harish Johari, Simon & Schuster India
 9. Chakras, Harish Johari, Simon & Schuster India

MEDİTASYON

 1. Meditasyon ve Zazen, İlhan Güngören, Yayınları
 2. Sağlık için Farkındalık: Ağrıyı Dindirmek, Stresi Azaltmak ve Sağlığa Kavuşmak için, Vidyamala Burch & Danny Penman, Pegasus Yay
 3. Meditasyon: Sanatla Farkındalığa Ulaşmak için 25 Ders: Christophe Andre, Pegasus Yay.
 4. Olma Sanatı: Oto-analiz, Öz Farkındalık ve Meditasyon, Erich Fromm, Say Yayıncılık
 5. Siddharta'nın Beyni: Meditasyon, Farkındalık ve Aydınlanmanın Bilimi, James Kingsland, Ganj Yayınları
 6. Buddha'nın Beyni, Rick Hanson, Omega Yayınları

HINT MITOLOJISI

 1. Hint Destanları: Ramayana, Mahabharata, Harivamşa, çev. Korhan Kaya, İme Kitabevi
 2. Mit ve Mitya: Hint Mitolojisine Giriş, Devdutt Pattanaik, Doğu Batı Yayınları
 3. Hint Mitolojisi Sözlüğü, Korhan Kaya, İmge Kitabevi
 4. Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Semboller, Heinrich Zimmer, Kabalcı Yayınevi
 5. From the Beginning of Time, Ganesh Swaminathan, Notion Press
 6. Yoga Mythology: 64 Stories and their Stories, Devdutt Pattanaik, Harper collins
 7. Myths of the Asanas, Alanna Kaivalya & Arjuna van der Kooji, A Jaico book
 8. Vedic Yoga, Dawid Frawley, Motilal Banarsidas
 9. Wisdom of the Ancient Seers, David Frawley, Motilal Banarsidas
 10. Yoga for Children: A Complete Illustrated Guide, Chanchani S & R. Ubs Ltd Pub.
 11. Hint Miyolojisi: Efsaneler ve İnançlar Diyarı, Berriadel Keith, MayaKitap

 

GENEL MİTOLOJİ & DİNLER TARİHİ

 1. Şamanizm, Mircea Eliade, 
 2. Mitlerin Özellikleri, Mircea Eliade, Alfa Yayınlaro
 3. İmgeler ve Simgeler, Mirceal Eliade, DoğuBatı Yayınları
 4. Ana Tanrıça'nın İzinde, Lynn Roller, Alfa Yayınları
 5. Sayıların Gizemi, Anne Marie Schimmel, Alfa Yayınları
 6. Dinler Tarihine Giriş, Mircea Eliade, Kabalcı Yayınevi

 

AYURVEDA

 1. Ayurveda, Vasant Lad, Okyanus Yayıncılık
 2. Ayurveda Masajı, Harish Johari, Okyanus Yayıncılık
 3. Prakriti, Robert Svoboda, Motilal Banarsidas
 4. Yoga & Ayurveda, Dvaid Frawley, Purnam 
 5. The Complete book of Ayurvedic Home Remedies, Vasant Lad, Piatkus
 6. Ayurveda: Life, Health & Longevity, Penguin India

PSIKIYATRI, ALTERNATIF ŞIFA BILIMLERI

 1. Beden Kayıt Tutar, Bessel van der kolk, Nobel Yayın Kitabevi
 2. Karısını Şapka Sanan Adam, Oliver Sacks, Yapı Kredi
 3. Şifa, Jo Merchant, Domingo
 4. Sevginin Kökleri, Svagito Liebermeister, Butik Yayınevi
 5. Seninle Başlamadı, Mark Wollyn, Solo Unitas
 6. Kaplanı Uyandırmak: Travmayı İyileştirmek, Peter Levine, Butik Yayınları
 7. İmmün Sistem & Detoks, Susan Blum, Celsus Kitabevi
 8. Tahıl Beyin, David Perlmutter, Pegasus Yayınevi
 9. Niçin Uyuruz?, Matthew Walker, Pegasus Yayınevi
 10. Vagus Sinirinin Şifa Gücünü Keşfetmek: Anksiyete, Depresyon, Travma & Otizm için Bireysel Egzersizler, Stanley Rosenberg, Pegasus Yayınları
 11. Beyin & Bağırsak, David Perlmutter, Pegasus Yayınevi.
 12. Annenin Duygusal Yokluğu, Jasmin Lee Cori, Koridor Yayınları
 13. Gerçek Tıp, Aidin Salih, Yitik Şifa
 14. Ekolojik Temizliğin El Kitabı, Erkan Şamcı, Hayat Yayınları
 15. Buğday Göbeği, W. Davis, Pegasus
 16. Zihin Detoksu, Mark Hymann, Celsus
 17. İmmum Sistem ve Detoks, Susan Blum, Celsus
 18. Sağlıklı Bağırsak Rehberi, Allison Post, Celsus
 19. Kendine İyi Gel, A. G. Kaya, Nobel Yaşam

YOGA TARİHİ

 1. The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice, Feuerstein, G., Arizona: Hohm Press
 2. The Vedas: An Introduction to Hinduism’s Sacred Texts, Dalal, R., Penguin Books India, 2014.
 3. The Lost River: On the Trail of Sarasvati, Danino, M., Haryana: Penguin Books India, 2010.
 4. The Deeper Dimension of Yoga: Theory and Practice, Feuerstein, GLondon: Shambala, 2003.
 5. In Search of the Cradle of Civilization, Feuersteins, G. & Kak, S. & Frawley, D., Delhi: Motilal Banarsidas, 2008.
 6.  Gods, Sages and Kings, Frawley, D. Delhi: Motilal Banarsidas, 2014.
 7.  Vedic Yoga: The Path of the Rishi, Frawley, D., Delhi: Motilal Banarsidas Publishers, 2015.
 8.  India: A Sacred Geography, Leck, D., New York: Three Rivers Press, 2012.
 9.  Land of the Seven Rivers: A Brief History of India’s Geography, Sanyal, S. Delhi: Penguin Books, 2013
 10.  Discovering the Vedas: Origins, Mantras, Rituals, Insights, Staal, F., Delhi: Penguin Books, 2008.

ANATOMİ

 1. Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu, Joseph Muscolino, Nobel Tıp Kitabevi
 2. Fasya: Spor ve Harekette, Editor: Robert Schleip, Hipokrat Yayıncılık
 3. Yoga’nın Temel Kasları, Ray Long, Pingala Yayıncılık.
 4. Fonksiyonel İnsan Anatomisi: Önemi ve Anlama Kılavuzu, Andre Biel, Nobel Tıp Kitabevleri
 5. Anatomi 101, Kevin Langford, Say Yayınları

TASAVVUF

 1. Noktanın Sonsuzluğu, Lütfü Filiz 1-2-3-4, Pan Yayınevi
 2. Ana Hatlarıyla İslam Tasavvufu Tarihi, Cavit Suner, Anadolu Aydınlanma Vakfı
 3. İslamın Mistik boyutları, Anne Marie Schimmel, Kabalcı Yayınevi
 4. Hallac: Kurtarın Beni Tanrı'dan, AnneMarie Schimmel, Pan Yayınevi
 5. İslamın Kısa Tarihi, Anne Marie Schimmel, Alfa Araştırma
 6. Füsusu'l-Hikem, İbn-i Arabi, İnsan Yayınevi
 7. Yüz Basamak, Abdülkadir Es-Sufi, Yol Yayınları
 8. Tasavvuf Felsefesi ya da Gerçek Felsefe, Cavit Suner, Ayna 
 9. 7 Makam 7 Nefs, Sofyalı Bali Efendi, Hayy Kitap 

AYRICA OKUMAK ISTIYORUM DIYENLERE

 1. Küçük Prens, Antoine de Saint Exupery, Fom Kitap
 2. Tao Te Ching, çev Ursula LeGuin, Metis Yayınevi
 3. Momo, Michael Ende, Kabalcı Yayınevi
 4. Mahatma Gandhi: Hakikat ile Tecrübelerim, M.K. Gandhi, Konak Yayınları
 5. Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu, Joseph Campbell, Kabalcı Yayınevi
 6. Bitmeyecek Öykü, Michael Ende, Pegasus Yayınevi
 7. Kozmos, Carl Sagan, Altın Kitaplar
 8. Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri, Dergah Yayınları
 9. Yunus Emre Divanı, Dergah Yayınları
 10. Rahel Tanrı’yla Hesaplaşıyor, Stefan Zweig, İş Bankası
 11. Olağanüstü bir Gece, Stefan Zweig, İş Bankası
 12. Geceyarısı Çocukları, Salman Rüşdü, Can Yayınları