İçimdeki Barış - Urfa

By Damla Dönmez 09/01/2019
Barış için Yoldayız...
Blog

‘İÇİMDEKİ BARIŞ’ NEDİR?
“Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur” ve “Dünya Barışı İç Barış ile mümkündür” düsturu ile sağlıklı ve barışçıl bir yaşam için yola çıkılan bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Bu çalışmanın temelinde; Türkiye’nin Doğu kentlerinde belli sayıda kadına ücretsiz, alanında uzman gönüllü öğretmenlerce Sağlıklı Yaşama’ya bütünsel bir yaklaşımı anlatan ve Sağlıklı Yaşama farkındalığı yaratan eğitimler yapılmaktadır. Bu çalışmada yer alan gönüllü eğitmenlerin her birinin Sağlıklı Yaşama yolu farklı farklı sebeplerle Yoga ile kesişmekte; bu coğrafyanın kadim öğretisi olan Tasavvuf felsefelesinden ve Mevlana’nın ‘hoşgörü ve sevgi’ dilinden geçmektedir. İçimdeki Barış, bu yaklaşımı farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip bölgelerdeki kadınlarla paylaşmak niyetindedir.

İçimdeki Barış eğitimleri, katılımcıların kendi yaşamlarına katkı sağlamaları; sonra başkalarına sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın uygulamalarını aktarmaları amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk ayağı Şanlıurfa’da başlamıştır. Bu kapsamda 25 kadına Yoga, anatomi, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam biçimi, kişisel gelişim gibi konularda rehberlik ve eğitim verilmektedir. Çalışma genelinde Diyarbakır, Mardin, Hatay, Kars gibi şehirlerde de farklı sosyal ve ekonomik çevrelerden 100’e yakın kadınla çalışmayı hedeflemektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası sunulacaktır.

Bunun yanısıra, saha çalışmalarındaki deneyimleri ve katılımcıların röportajlarını içeren yazılı ve görsel içerik yaratma süreci; İçimdeki Barış’ın bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda gönüllü çalışan bir ekip bulunacaktır.

SAĞLIKLI YAŞAMA BÜTÜNSEL YAKLAŞIM NASIL OLUR?
Sağlık, bütünsel bir oluş halidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de tanımlamasıyla, sadece hastalıkların olmadığı bir hal değil, insanın “fiziksel, zihinsel ve duygusal birlik ve bütünlük, tam bir iyilik halinde olmasıdır”. Bütünsel yaklaşım, bütünü bir araya getiren parçaların doğal dengelerini sağlamak ve birbirleri arasında uyumlu işleyişi devam ettiren bir yaşam biçimini esas alır. İçerisinde uyku düzeninden, beslenmeye, hareketten, nefese pek çok öğeyi barındırır. Bu bağlamda yoga, insanlığın en eski beden-nefes-zihin arası birliği ve uyumu araştıran öğretilerinden biridir. Beden pozları, nefes teknikleri, gevşeme teknikleri ve odaklanma yöntemleri ile insan hayatını daha sağlıklı ve farkındalıklı yaşamını amaçlar.

NE TÜR REHBERLİK VE EĞİTİMLER YAPIYORUZ?
Bütünsel sağlık yaklaşımında bir insan bedeninin sağlıklı yaşaması beş temel unsura bağlıdır: Doğru egzersiz, doğru gevşeme, doğru nefes, doğru beslenme, olumlu düşünme. Bu bağlamda İçimdeki Barış kapsamında Yoga, anatomi, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam biçimi, kişisel gelişim gibi konularda rehberlik ve eğitimler yapmaktayız.

YOGA NEDİR?
Yoga, insan bedenin bütünsel sağlığını tekrar elde etmesini ve sürdürmesini, stres ve gerilimin sadece fiziksel düzeyde değil zihinsel ve ruhsal düzeyde de dengelenmesini ve kontrol altına alınmasını sağlayan kadim bir yaşam bilimidir. Bedeni bir arabaya benzetirsek, sürücünün; yani zihnin, sağlığı arabanın yol alması adına büyük önem teşkil eder. Bir arabaya nasıl ki uzun süreli kullanımı açısından bakım ve özen gerekiyorsa aynı şey beden ve zihin için de geçerlidir.

Yaşı, konumu, koşulu, dili ve dini ne olursa olsun herkes Yoga uygulayabilir. Herkesin sağlıklı yaşamaya, doğru nefes almaya, gevşemeye ve zihin sağlığına sahip olmaya hakkı vardır ve bu konuda bilinçlenmek ve bu bilgileri hayatına yerleştirmek hiç bir zümre, sınıf, ya da insan grubuna özel değildir. Yoga duruşları (Asanalar) ile fiziksel acı kontrol altına alınabilirken, nefes teknikleri (Pranayama) ile duygusal çalkantılar dindirilebilir ve meditasyon ile kişi kendi iç dinginliğine, sükunetine ve iç barışına kavuşabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Çalışmanın ilk ayağı Şanlıurfa’da başladı. Mart ve Mayıs ayında üç gün boyunca tanışma ve başlangıç derslerinden oluşan bir saha çalışması yapıldı. Yoga Eğitmenlik Eğitimi için öngörülen tarih aralığı ise Eylül ve Şubat ayları arası. İçimdeki Barış’ın saha çalışmaları, her şehirde öncelikle bir haftalık tanışma ve giriş çalıştayı şeklinde gerçekleşiyor. Böylece ilerleyen dönemlerde gerçekleşmesi planlanan eğitimler için gönüllülerle tanışılmış ve Yoga’nın temellerini sunmak ve tanıtmak adına bir ön adım atılmış oluyor. Bir şehirde tüm eğitimlerin tamamlanması için gerekli süre toplam 6 ay olarak öngörülüyor.

Diğer illerde de saha çalışması başladığında bir şehirde en az iki gönüllü eğitmen bulunması; tüm saha çalışmaları boyunca en az bir gönüllünün yazılı ve görsel içerik üstüne çalışması hedefleniyor. Eşzamanlı olarak birden fazla şehirde eğitimlerin yürütülmesi mümkün.

NEYE İHTİYACIMIZ VAR?
Gönüllü Eğitmen ve Asistanların Konaklaması: 3 kişilik gönüllü grubun konaklama masrafı
Gönüllü Eğitmen ve Asistanların Ulaşımı:3 kişilik gönüllü grubun Mart, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında Şanlıurfa-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri
Eğitim malzemeleri:Eğitim kitapçıkları, çanta, defter, üniforma.
***Artakalan miktar sıradaki ilde yapılacak eğitimin masrafları için kullanılacaktır.


Destekleriniz için: https://fongogo.com/Project/icimdeki-baris